अहमदनगर दि 30 जून 2021 : आज अहमदनगर मनपा हद्दीत रुग्णसंख्येत 4 ने वाढ आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील एकूण रुग्णसंख्येत आज 354 ने वाढ.

अहमदनगर मनपा = 4

पारनेर = 57

श्रीगोंदा = 20

शेवगाव = 18

संगमनेर = 22

राहुरी = 10

नेवासा = 9

नगर तालुका = 19

अकोले = 45

पाथर्डी = 53

कोपरगाव = 7

जामखेड = 23

कर्जत = 20

राहाता = 21

श्रीरामपुर = 15

जिल्ह्याबाहेरील = 11

भिंगार = 0

मिलिटरी हॉस्पिटल 0

इतर राज्यातील 0