अहमदनगर 10 जून 2021 : आज अहमदनगर महानगर पालिका हद्दीत रुग्ण संख्येत 39 ने वाढ झाली. जिल्ह्याच्या एकूण रुग्ण संख्या यादीत आज शहर 10 व्या क्रमांकावर. अहमदनगर महानगरपालिका हद्दित कोरोना रुग्ण संख्येत आज 39 ने वाढ झाली तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील रूग्णसंख्येत आज 868 ने वाढ झाली सध्या आपले अहमदनगर संपूर्ण अनलॉक झाले आहे लवकरच आपण या महामारीतून मुक्त होउ हीच अपेक्षा करूया तो पर्यंत नियमांचे पालन करा आणि लसीकरण करून घ्या.

अहमदनगर मनपा= 39

नगर तालुका= 43

राहाता = 22

कर्जत = 37

शेवगाव= 83

संगमनेर = 55

नेवासा = 111

पारनेर = 74

राहुरी = 36

श्रीरामपुर = 34

श्रीगोंदा = 73

जामखेड = 11

भिंगार= 6

अकोले = 68

कोपरगाव = 69